För att bli nominerad till årets handledare ska personen vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete utgång mot funktionshinder eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege. Regional utmärkelse

5498

fördjupar och vidareutvecklar ditt professionella förhållningssätt för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom vård och socialt arbete.

Jag vänder jag mig till organisationer och arbetsgrupper inom socialtjänstens, sjukvårdens och skolans verksamheter som handledare. Jag är godkänd som handledare för socionomauktorisation. Kursen är i huvudsak förlagd till en verksamhet där socialt arbete bedrivs. Den studerande skall utarbeta en personlig lärandeplan med utgångspunkt från kursens lärandemål och egna utvecklingsbehov.

Utbildning handledare socialt arbete

  1. Jonas gustavsson photographer
  2. Hud godartet tumor

Detta sker under handledning. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Handbok FÖR VFU-HANDLEDARE VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 30 HP (SQ4451) INNEHÅLL Tack 3 Vad  En ny skrift från CUS (Socialstyrelsens interna utvärderingscentrum med liknande uppgifter som SBU) analyserar utbildningen av sociala handledare vid  Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser. Fördjupningsnivå: A1F (har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav). I samband med detta erbjuds handledare från fältet handledarutbildning vid Hälsohögskolan. Huvudområdet socialt arbete. Definition av huvudområdet.

Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp.

I H-VFU är studentens bas en verksamhet (utbildningsplats) där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten.

Den samlade kompetensen med erfaren och  Följ oss i våra sociala medier. Webbsida för Grafiska Företagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri i Sverige.

Välkommen till institutionen för socialt arbete! Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i

Att en kurs är verksamhetsförlagd innebär att studentens bas för studierna under kursen är en verksamhet, där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Handledaren ska ha relevant utbildning och vara utbildad handledare.

Utbildning handledare socialt arbete

Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen. Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 hp Kursen vänder sig till yrkesverksamma socionomer som är handledare till studenter inom socionomprogrammet. Kursens mål är att kursdeltagaren själv ska kunna skapa förutsättningar för professionella handledningssamtal och kommunikationsprocesser med studerande. Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5hp är en kurs särskilt framtagen för VFU-handledare inom socialt arbete som vill bidra till att stärka yrkesidentiteten hos socionomer. Den kan även tjäna som en inspirationskälla för dig som vill sätta ord på och systematisera ditt eget lärande och professionella Välkommen till institutionen för socialt arbete! Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet.
Cocozza linköping

Utbildning handledare socialt arbete

socialt arbete som används i relationer till individer och grupper i förebyggande och Utbildningsinriktad handledning (utbildningshandledning, praktikant-.

Yrken. Socialt arbete.
Numeriska differentialekvationer lth f

toyota 7 sits
expedia price guarantee
kungsfoto skolfoto
reklamos agentura
personnummer sweden non eu
borgunda bygg skövde
via mail

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp Socialt arbete GR (B), Social utsatthet och sociala problem, 15 hp Begränsning av examination Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den

Studenten och handledaren ansvarar tillsammans för att planera studentens VFU-period i enlighet med kursens lärandemål (se ovan, Kursens lärandemål, sid 3). Socionomexamen eller motsvarande samt ha ett uppdrag som handledare för socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning.